Profil kancelarii

Podstawowym profilem działalności kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia publiczne) przez podmioty prywatne (wykonawców) oraz zamawiających.

Wieloletnie doświadczenie pracowników kancelarii w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zagadnień dotyczących pomocy publicznej czy zastępstwa procesowego przed KIO i sądami powszechnymi skutecznie pozwala osiągać sukcesy przez naszych klientów.

Kancelaria skutecznie reprezentuje interesy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Siedzibą Kancelarii jest miasto Poznań, jednakże Kancelaria prowadzi działalność na terenie całej Polski prowadząc sprawy związane z zamówieniami publicznymi, funduszami unijnymi oraz procesem inwestycyjnym. 

Jedną ze specjalności kancelarii jest zastępstwo procesowe kierowników jednostek z sektora finansów publicznych i innych osób przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Aktualności

12.01
2015

Tajemnica Przedsiębiorstwa

Nowy artykuł "Tajemnica Przedsiębiorstwa".
12.07
2014

Charakter prawny wykazu osób

Artykuł mec. W. Piórkowskiego w periodyku - Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce.

Strona 1 z 5  > >>